Zou uw bedrijf baat hebben bij een driemaandelijkse KGA-ophaling? (dank om de korte vragenlijst vrijblijvend te beantwoorden)

Zou uw bedrijf baat hebben bij een driemaandelijkse KGA-ophaling?

(dank om de korte vragenlijst vrijblijvend te beantwoorden)

 

Bij vele productieprocessen is er helaas geen ontsnappen aan: zowel kleine als grote bedrijven creëren Klein Gevaarlijk Afval of KGA. Dat afval bevat chemische stoffen die niet enkel schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, maar ook voor het milieu.

Maar omdat heel wat bedrijven vaak beperkt KGA veroorzaken, blijft het al gauw staan. 

Met oog op het gemak van een vaste ophaaldag voor alle bedrijven die lid zijn van de vzw, vraagt het bestuur van Rond de Watertoren zich dan ook af of u interesse heeft in een driemaandelijkse ophaling van uw bedrijfs-KGA. Intekenen op deze vragelijst is geheel vrijwillig.

Een vaste, geplande groepsronde zou betekenen dat uw KGA aan een veel lager tarief kan worden opgehaald. Zonder een exacte startdatum op de agenda te hebben, garanderen wij u dat uw bedrijf vooraf goed zou worden ingelicht. Ook zou u steeds een aparte factuur bezorgd krijgen.

Voordat we zo’n driemaandelijkse KGA-ophaling zouden organiseren, willen we uiteraard uw mening over dit initiatief horen.

Gelieve dus de korte bevraging in te vullen via deze link.


KGA.png

Het bestuur van de vzw bedankt u alvast voor uw antwoord.

Contact to Listing Owner

Captcha Code