Subsidies en Vergunningen

Rond de Watertoren diende begin mei 2024 een gemotiveerde nota in voor structureel VLAIO renovatiedossier bij stad Deinze.

De bedrijventerreinvereniging vzw Rond de Watertoren wendt haar middelen van de ledenbijdragen aan om via een centrale parkmanager de reguliere werking draaiende te houden.

Echter, deze middelen zijn niet toereikend om grondige, structurele initiatieven te nemen of bestaande infrastructuren voldoende te versterken.  Deze zijn absoluut nodig om de iZones te opwaarderen en hen te verzekeren van een duurzame toekomst.

Het bestuur wil in de oudere izones 4, 5 en 6 in Deinze duurzaam herinrichten, zodat de izones niet meer zo fel in contrast staan met de nieuwere izones in de stad en zodat ze veilig, aangenaam en hedendaags zijn voor medewerkers en klanten. 

De drie zones zijn nu volledig verouderd.

Duurzame ingrepen zijn ons inziens een maatschappelijke evidentie in tijden van ruimteschaarste en vanuit het oogpunt van de klimaatplannen en de sustainable goals die aan de besturen en de bedrijven worden opgelegd. 

De weginfrastructuren zijn totaal verouderd, er is geen aparte ruimte voor fietsers en voetgangers (behalve deels in zone 6), de waterproblematiek is alom aanwezig in alle zones (wateroverlast in de gebouwen en mogelijks rioleringproblemen) en er is een gebrek aan groen. Ook de vraag tot (collectieve) energievoorzieningen wordt door de bedrijven steeds vaker gesteld.

Samen met enkele ondernemers uit de 3 zones is door het bestuur in maart en april 2024 een gemotiveerde aanvraag opgesteld en begin mei 2024 ingediend bij stad Deinze om een renovatiedossier op te starten. Gezien het zou gaan over grondige renovaties, is gevraagd een voorstudie te maken en Fluxys er onmiddellijk bij te betrekken en een renovatiedossier bij VLAIO te willen opstarten

Concreet aangehaalde (en gemotiveerde) problematieken: 

  1. Wateroverlast
  2. Verouderd wegennet
  3. Inrichting huisnummers
  4. Groen en duurzaamheid
  5. nutsvoorzieningen

De aanvraag is ingediend begin mei 2024 en we wachten de reactie van het stadsbestuur af.

Zodra er nieuws komt, brengen we de bedrijven in de zones op de hoogte.

Subsidies in Deinze

Ons land kent vele vormen van subsidies. Veel ondernemers vinden moeilijk hun weg in de subsidiejungle. Onderstaande linken geven een eerste aanzet tot het vinden van de juiste subsidies in Deinze.

Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen – subsidies

De Premiezoeker

Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen – KMO portefeuille

Vergunningen in Deinze

Het type vergunning hangt af van het soort activiteit dat u wenst te realiseren.

De meest voorkomende zijn milieu- en stedenbouwkundige vergunningen. Via onderstaande informatie wijzen we u zo goed als mogelijk de weg voor meer informatie en aanvragen.

Stad Deinze – vergunningen

Suggesties

U heeft nieuws dat op deze pagina rond subsidies in Deinze hoort te staan? Vul het formulier hieronder in en wij bekijken om uw nieuws zo snel mogelijk hier te plaatsen.

14 + 13 =

Onze partners

Contact to Listing Owner

Captcha Code