Wijziging: rentetoelage en inkomenscompensatie tot 31/12/2017

De nieuwe hinderpremie en sluitingspremie zijn van toepassing voor werken die gestart zijn vanaf 1 juli 2017.

Voor werken die al voor 1 juli 2017 gestart zijn, kan de rentetoelage en de inkomenscompensatie worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2017, dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de wijziging van de overgangsbepalingen in het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering.

De subsidiabele hinderperiode in de dossiers van de rentetoelage en de subsidiabele sluitingsperiode van de inkomenscompensatie kunnen maximaal lopen tot 31 december 2017.

De modaliteiten van de hinderpremie blijven ongewijzigd.

 

hinder_0.jpg

Contact to Listing Owner

Captcha Code