Voka-project @level2work begeleidt internationaal hoogopgeleid talent naar werk

Vandaag heeft Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen de aftrap gegeven van het project @level2work. Opzet van het initiatief is om dit jaar 60 hoog opgeleide anderstaligen te ondersteunen in hun zoektocht naar een passende baan op de Belgische arbeidsmarkt. Het proeftuinproject wil op die manier helpen om de vele langdurig openstaande vacatures in tal van bedrijven toch in te vullen. 
Werk: vraag en aanbod in Oost-Vlaanderen

 

In december 2016 noteerde de VDAB in Oost-Vlaanderen 31.461 vacatures waarvan 12.718 in het Normaal Economisch Circuit (NEC). Het aantal werkaanbiedingen dat in 2016 rechtstreeks bij de VDAB werd gemeld steeg met 25% t.o.v. 2015. Vooral het aantal vacatures voor hoogopgeleiden steeg aanzienlijk.

Eind 2016 telde telde Oost-Vlaanderen 49.840 niet-werkende werkzoekenden. Hiervan waren 9262 mensen (18,6%) hooggeschoold. Een kwart had een allochtone achtergrond.

Er zijn dus veel openstaande jobs en veel werkzoekenden en bijgevolg een probleem van aangepaste matching.

Samen op zoek naar een perfect fit

Ondanks het groot aantal werkzoekenden kampen veel Oost-Vlaamse ondernemers met tal van openstaande vacatures die ze moeilijk – of niet – ingevuld krijgen. Tegelijk zijn er heel wat competente hoogopgeleide allochtonen die moeilijk de weg vinden naar die werkaanbiedingen. Omdat ze de Belgische arbeidsmarkt onvoldoende kennen en omdat het hen aan een valabel netwerk ontbreekt.

Voka Oost-Vlaanderen mobiliseert in het project @level2work een aantal mentoren die 60 hoogopgeleide anderstalige allochtonen zullen begeleiden in hun zoektocht naar een passende baan.  Een eerste groep start op 27 januari, een tweede midden april en een derde in september 2017.

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen: “Wij hebben de voorbije maanden te vaak moeten horen dat ondernemingen allochtone werkzoekenden geen faire kans op een job zouden bieden. Sommigen hebben gepleit voor onzinnige maatregelen zoalsmystery calls. Wel, dit project biedt een concreet en constructief antwoord op vele vragen rond deze problematiek.”

Win win win

De Voka-coördinator brengt de hoogopgeleide anderstalige (de mentee) in contact met een ervaren professional (mentor) die zelf actief is in een sector waarin de anderstalige graag wil werken. 

Gedurende 3 maanden verleent de mentor de nodige steun. Mentor en mentee komen minimaal 2 keer per maand samen. Om de mentoren te inspireren voorziet Voka een gratis lerend netwerk. Zo nemen bedrijven een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid op en bieden zij medewerkers de kans om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling in een sterk veranderende interculturele omgeving.

Niet alleen de werkzoekenden, maar ook bedrijven en hun medewerkers halen voordeel uit het project. Ondernemers maken kennis met gedreven en interessante profielen. Mentoren scherpen hun vaardigheden inzake coaching en interculturele communicatie aan. Uitwisseling met andere mentoren zorgt voor een uitbreiding van het eigen netwerk. Deemployer brandingbij een specifieke doelgroep krijgt een stevige boost.

Mentoren gezocht

De mentor is een ervaren professional die vrijwillig zijn/haar expertise en ervaringen uit zijn sector deelt met een hoogopgeleide anderstalige.

Hij ondersteunt de mentee in de zoektocht naar werk en bekijkt de loopbaanmogelijkheden. Hij moedigt de mentee aan en geeft tips bij sollicitaties, wisselt kennis en ervaring uit en geeft feedback.

 

Wie meer informatie wenst of belangstelling heeft om als mentor werkzoekende hoog opgeleide allochtonen te begeleiden,  kan contact opnemen met Delphine Parmentier, projectverantwoordelijke @level2work Voka Oost-Vlaanderen, tel 0475/86 11 97 of via delphine.parmentier@voka.be

Partners

@level2work is een proeftuinproject van Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen onder begeleiding van VDAB.

Andere partners zijn:

  • Agentschap Integratie-Inburgering
  • In-Gent
  • Co-vibes
  • PCVO
  • OCMW OTC
  • Galilei
  • Randstad Group
  • Cronos nv
  • Netwerk Technical Staffing nv
  • UZ Gent

 Voor meer info, contacteer Delphine Parmentier.

Contact to Listing Owner

Captcha Code