Ruimte voor Oost-Vlaanderen: Provincie stelt visie op 2050 voor
logo-Oost-vlaanderen.jpg14 december 2016

 
Ruimte voor Oost-Vlaanderen: Provincie stelt visie op 2050 voor

 De Oost-Vlaamse provincieraad keurde op 14 december 2016 de kernnota “Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050” goed. 

 

Deze beleidsnota bevat het ruimtelijk beleid op lange termijn. Het is een leidraad naar 2050 en een traject over verschillende legislaturen.

 

Ambitieus en innovatief
De Provincie Oost-Vlaanderen wil de ruimte op een slimme manier inzetten om in 2050 een klimaatgezonde en kwalitatieve leefomgeving te hebben. 

 

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning: “Daarvoor is er zowel op het vlak van wonen en open ruimte, maar ook inzake mobiliteit, energie en economie een ommekeer nodig. Belangrijk is dat we die ommekeer maken, samen met alle betrokkenen.” 

 

Waarden, illustraties en werkvelden
De Provincie wil met deze kernnota een maatschappelijke meerwaarde creëren. Centraal staan acht waarden die voor iedereen belangrijk zijn en de toetsstenen zijn van het ruimtelijk beleid:
•    Gezondheid & veiligheid
•    Kwaliteit & comfort
•    Klimaatgezond
•    Identiteit & authenticiteit
•    Autonomie & robuustheid
•    Welvaart
•    Rechtvaardigheid
•    Sociale cohesie & inclusie

 

Een aantal illustraties tonen hoe die waarden met elkaar in verband staan en realiseerbaar zijn. Enkele ruimtelijke principes concretiseren deze waarden, zoals bv. nabijheid en bereikbaarheid.

 

#planningkwadraat
Het ruimtelijk beleid wordt verder uitgewerkt in beleidskaders en actieplannen. Deze plannen zijn concreter en zijn van toepassing voor een kortere beleidsperiode. Tot slot geven vijf werkvelden aan hoe de Provincie haar ambities kan uitvoeren. Daarvoor is een vernieuwde werking noodzakelijk. De Provincie spreekt van #plannigkwadraat waarbij ruimtelijke governance, sensibilisering, gebiedsgericht en realisatiegericht werken centraal staan.

 

Inlichtingen (enkel voor de pers): 

 

Gedeputeerde Geert Versnick
Gouvernementstraat 1, 9000 Gent 
tel. 09 267 81 59

 

Provincie Oost-Vlaanderen
dienst Ruimtelijke Planning
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
contactpersonen: 
•    Reinout Debergh, tel. 09 26778 25
•    Mark Cromheecke, tel. 09 26775 79
ruimtelijkeplanning@oost-vlaanderen.be 

 

Contact to Listing Owner

Captcha Code