Hinderpremie: nieuwe wetgeving vanaf 1.7.2017

Hinderpremie: nieuwe wetgeving vanaf 1.7.2017


inkomenscompensatievergoeding.jpg

De Vlaamse regering keurde de toekenning van een hinderpremie voor kleine ondernemingendefinitief goed. De premie wordt vanaf 1 juli 2017 uitgereikt wanneer de onderneming ernstige hinder ondervindt van openbare werken in het Vlaamse Gewest. Het is de bedoeling om zo de federale vergoeding ter compensatie van het inkomensverlies te integreren met de Vlaamse compensatieregeling.

Concreet kunnen kleine ondernemingen (waarbij persoonlijk contact met de klanten vereist is) een online-aanvraag indienen voor twee hinderpremies:

 

•          een éénmalig bedrag van € 2.000 dat als aanpassingsbudget kan dienen om de bedrijfsvoering proactief aan te passen of met acties te ondersteunen;

•          een dagbedrag van € 80 vanaf de 8e sluitingsdag of vanaf de 22e sluitingsdag indien deze gecombineerd wordt met de éénmalige premie.

 

Indien u of een ondernemer uit uw gemeente hierover graag meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met het VLAIO via info@vlaio.be of gratis bellen naar 0800 20 555.

 

Contact to Listing Owner

Captcha Code