Al meer dan 1.000 ondernemers bereikt met diversiteitstrajecten UNIZO en Voka

Al meer dan 1.000 ondernemers bereikt met diversiteitstrajecten UNIZO en Voka

Minder dan een jaar na de lancering.

Ondernemers willen wel degelijk extra investeren in meer diversiteit op hun werkvloer. Dat blijkt uit de intussen meer dan 1.000 één-op-een-gesprekken en meer dan 200 opgestarte begeleidingstrajecten van ‘Jobstap’ (UNIZO) en ‘Welt’ (Voka), sinds de lancering van beide trajecten in oktober 2016. Daarbij worden ondernemers geholpen en geïnformeerd over hoe ze meer competentiegericht kunnen aanwerven, los van diploma’s, geslacht, leeftijd, etnische achtergrond of eventuele handicaps.

diversiteitstrajecten.jpg

 

 

Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, die trajecten vanuit de Vlaamse overheid nanciert, ziet het graag gebeuren. “Met deze regering investeren we zwaar in initiatieven en kansen om iedereen maximaal mee te krijgen op de arbeidsmarkt”, aldus minister Philippe Muyters. “Zo trokken we voor ons gehele ‘focus op talent’-beleid maar liefst 14 miljoen euro uit, onder meer verdeeld over projecten waarop zowel de vakbonden als werkgeversorganisaties UNIZO en Voka intekenden, naast andere middenveldorganisaties. Van dat budget gaat ook 2 miljoen euro naar de KMO-portefeuille en de groeisubsidie. Uiteraard moet dat geld goed besteed worden en is het belangrijk dat hiermee concrete resultaten worden geboekt op het terrein. Want hoe meer mensen we aan de slag krijgen, met om het even welke achtergrond, hoe beter dat is voor onze economie en welvaart. En voor de vele bedrijven die momenteel staan te trappelen om nieuw talent aan te trekken maar er niet in slagen om de juiste kandidaten te vinden. Het stemt me dan ook optimistisch dat UNIZO en Voka met hun projecten al zoveel werkgevers hebben bereikt. Dankzij een verjning van het registratiesysteem binnen de vereenvoudigde KMO-portefeuille, zowat een maand geleden, zullen we binnen afzienbare tijd ook meer zicht krijgen op de mate waarin bedrijven de KMO-gebruiken als subsidie-instrument voor investeringen in diversiteit. Tot voor kort konden we die aanvragen binnen de KMO-portefeuille enkel traceren tot op het niveau van ‘HR-projecten’. Zonder vooruit te lopen op de resultaten van die verjnde registratiemogelijkheid, waar je ten vroegste binnen dit en zes maanden ernstige conclusies kan uit trekken, staat vast dat we ondernemers nog meer moeten informeren over de subsidiemogelijkheden die de KMO-portefeuille biedt, ook voor diversiteitstrajecten. Heel wat bedrijven voeren immers nu al een heel divers tewerkstellingsbeleid, zonder daar ooit één euro subsidie voor aan te vragen.” “De middelen die de Vlaamse overheid voor diversiteit ter beschikking stelt, zijn erg belangrijk”, aldus UNIZOtopman Karel Van Eetvelt, “Niet omdat onze ondernemers niet spontaan zouden open staan voor meer diversiteit op hun werkvloer – Die openheid groeit trouwens met elk dag waarop ze alweer een vacature niet krijgen ingevuld. – Maar omdat ze niet weten waar en hoe er aan te beginnen. Vandaar het belang van begeleidingstrajecten als Jobstap van UNIZO en Welt van Voka. In ons eigen Jobstap-traject, bijvoorbeeld, bekijken we om te beginnen samen met de werkgever hoe klaar hij al dan niet is voor de arbeidsmarkt van de toekomst. In een tweede fase focussen we op competentie- en talentmanagement in zijn onderneming. Daarna leggen we uit hoe hij zich als (meer) aantrekkelijke werkgever kan proleren. We lopen doorheen de verschillende wervingskanalen, bekijken samen welke formules van werkplekleren eventueel in aanmerking komen. En we organiseren sollicitatiesessies, in samenwerking met de VDAB. Van januari tot mei dit jaar alleen al voerden we bij UNIZO 1267 één-op-één-gesprekken met KMO-werkgevers over een duurzaam en divers personeelsbeleid, gefocust op talent. We hebben in dit verband meer dan 800 eerstelijnsadviezen aan ondernemers gegeven. De afgelopen zes maanden doorliepen 116 werkgevers – goed voor 150 vacatures – onze tot nu toe 14 langlopende Job-staptrajecten. Daarbij zagen onze werkgevers meer dan 400 13-7-2017 Al meer dan 1.000 ondernemers bereikt met diversiteitstrajecten UNIZO en Voka | UNIZO https://www.unizo.be/nieuws-pers/al-meer-dan-1000-ondernemers-bereikt-met-diversiteitstrajecten-unizo-en-voka 2/2 werkzoekenden, gepreselecteerd op hun talenten door de VDAB. Je zal merken dat in dit korte overzicht het woord ‘diversiteit’ op zich weinig aan bod komt. Dat is ook logisch en goed. Diversiteit werkt enkel als een natuurlijk en logische gevolg van een consequent op talenten gericht aanwervingsbeleid. Waarbij het er niet toe doet hoe iemand er uit ziet, waar hij of zij vandaan komt en welke diploma’s die al dan niet heeft. Als de kandidaat-werknemer maar kan wat hij moet kunnen en gemotiveerd is. Diversiteit als doel op zich heeft nog nooit gewerkt en zal ook nooit werken. Maar in de huidige arbeidsmarkt-context is meer diversiteit uiteraard de logica zelve.” “Het besef bij werkgevers dat ze nieuwe pistes moeten bewandelen om nog geschikte medewerkers te vinden, groeit zienderogen”, stelt Voka-topman Hans Maertens vast, “Ik hoor en zie dat dagelijks in mijn persoonlijke contacten met ondernemers. De wil om ‘andere’ werkzoekendenproelen aan te trekken, is er zeker. Maar met de onwetendheid daarover bemerken we toch ook nog een soort ‘koudwatervrees’. Met ons project helpen we onze werkgevers daar overheen en bieden we kansen aan diverse werkzoekendenproelen om hun meerwaarde voor het bedrijf in de praktijk te tonen. Dat doen we heel concreet aan de hand van ‘werkervarings-leertrajecten’ op de werkvloer. Daarbij gaan de werkzoekenden meteen aan de slag in een bedrijf, gedurende een stageperiode. Voka staat daarbij in voor de begeleiding van de werkgever, terwijl de VDAB zich op de ondersteuning van de werkzoekenden toelegt. Een fomule die aanslaat, blijkt intussen volop.” Binnen Welt hebben in juni 72 bedrijven hun traject afgewerkt en er zijn vorige maand ook 234 nieuwe bedrijven gestart in een traject. In totaal gaan zullen er meer dan 300 bedrijven meestappen in een Welttraject. Samen bieden ze meer dan 500 werkplekken aan, aan niet-werkende werkzoekenden. Volgens UNIZO en Voka toont het succes van hun trajecten aan dat ondernemers wel degelijk volop bezig zijn met diversiteit. En dat ze er ook tijd, energie in middelen willen in investeren. Vanuit een gezond pragmatisme en eigenbelang. En los van enig dictaat of opgelegde praktijktest. UNIZO en Voka nodigen intussen ook de werknemers zelf, en hun vertegenwoordigers uit, om met verenigde kracht meer mensen aan het werk te krijgen.

Meer weten? UNIZO-woordvoerder Filip Horemans M 0478/22.37.51 – E-mail: lip.horemans@unizo.be Voka-woordvoerder Tom Demeyer M 0472/84.15.99 – E-mail: tom.demeyer@voka.be Woordvoerder/adjunct-kabinetschef minister Philippe Muyters Thomas Pollet M 0474/69 56 08 – E-mail: thomas.pollet@vlaanderen.be Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 0800 20 750 | ondernemerslijn@unizo.b

Contact to Listing Owner

Captcha Code